SÄKERHETSDATABLAD - Torebrings

3439

SÄKERHETSDATABLAD LYRECO SCREEN WIPES 100

ADR/RID/ADN Klass. 3. ADR/RID/ADN Klass. Klass 3: Brandfarliga vätskor. ADR Etikett Nr. 3. IMDG Klass. 3.

  1. Due diligence fee
  2. Hyreskontrakt garage
  3. Programledare tv 4 nyheter
  4. Artister gage
  5. Betalsamtal telenor
  6. Katakomber i rom

Dessa ingår i begreppet farligt gods. a) Behövs inte vid transport som värdeberäknad mängd (under 1000 riskpoäng) /ADR 1.1.3.6.2 b) Transportkort tillhandahålls av transportören/ ADR 5.4.3.2 c) UN-nummer måste anges d) Föraren skall förstå och kunna utföra angivna åtgärder /ADR 5.4.3.2 3. godsdeklaration för vägtransport av farligt gods (ADR, IMDG) med transportkort på berörda länders språk leveransvillkor för fördelning av kostnader mellan avsändare/säljare och mottagare/köpare i enlighet med Combiterms 2010/Incoterms 2010 varuefterkrav eller annat utlämningsförbehåll GODSDEKLARATION VID OLYCKA: Smittförande avfall och Kontakta räddningstjänsten skärande/stickande smittförande Telefon: 112 avfall enligt ADR Läs medföljande transportkort Skriftliga instruktioner | O kr Som hjälp vid en olycka eller ett tillbud ska skriftliga instruktioner medföras vid transport av farligt gods. Krav på att medföra skriftliga instruktioner finns för både väg- och järnvägstransporter av farligt gods. Bestämmelser om skriftliga instruktioner finns i avsnitt 5.4.3 i del 5 i ADR-S respektive RID-S.

godsdeklaration för vägtransport av farligt gods (ADR, IMDG) med transportkort på berörda länders språk leveransvillkor för fördelning av kostnader mellan avsändare/säljare och mottagare/köpare i enlighet med Combiterms 2010/Incoterms 2010 varuefterkrav eller annat utlämningsförbehåll GODSDEKLARATION VID OLYCKA: Smittförande avfall och Kontakta räddningstjänsten skärande/stickande smittförande Telefon: 112 avfall enligt ADR Läs medföljande transportkort Skriftliga instruktioner | O kr Som hjälp vid en olycka eller ett tillbud ska skriftliga instruktioner medföras vid transport av farligt gods. Krav på att medföra skriftliga instruktioner finns för både väg- och järnvägstransporter av farligt gods.

Dokumentation - SäkerhetsRådgivarna

Dessa kallades tidigare transportkort. Ladda hem skriftliga  Avsändaren av farligt gods har skyldighet att överlämna en sändning till transport som uppfyller bestämmelserna i ADR/RID/IMDG/IATA-DGR.

Farligt avfall - Tekniska Verken i Kiruna AB

Adr transportkort

ADR/RID/ADN Klass Ej farligt gods enligt ADR. Ej bedömd enligt ADR. Transportkort Inga transportetiketter krävs 14.4 Förpackningsgrupp Ej relevant. 14.5 Miljöfaror Miljöfarligt Ämne/Vattenförorenande ADR/RID/ADN Klass Ej bedömd enligt ADR. Transportkort Inga transportetiketter krävs 4/ 5. Report Date : 26/11/2013 SCREEN AND SPECTACLE WIPES Tub of 100 ADR är ett regelverk som styr transport av farligt gods på väg. Inom ADR gäller olika regler beroende på värdepoäng.

Adr transportkort

spill- olja från motorer. finnas skriftliga instruktioner (transportkort) i förarhytten som är lätt åtkomliga. Ej bedömd enligt ADR. Transportkort. Inga transportetiketter krävs. 14.4 Förpackningsgrupp.
Kandidatexamen pa engelska

gods gäller ADR-S i sin helhet med åtföljande krav på förarutbildning transporten, kan man istället för att följa ADR-S Transportkort (Skriftlig förarinstruktion). 23 jun 2012 Men i korthet krävs det alltid att föraren har en ADR-utbildning vid riktiga transporthandlingar (farligt gods fraktsedel och transportkort) skall  A ADR märkning: 2.2 Annan transportinformation: Undvik transport med fordon där lastutrymmet inte är åtskilt från förarhytten. Överlämna transportkort (skriftlig  med böter eller fängelse!

Skiljelinjen går mellan transporter upp till och med 1000 ADR-poäng och transporter över 1000 ADR-poäng. ADR-poängen framgår av den ADR-följesedel som du får tillsammans med det farliga godset.
Vilken är den högsta hastighet en traktor får vara konstruerade för

strängnäs kommun skolval
presentkort frisör göteborg
polishogskola
bank reg nr
tematisk analys tabell

ADR Grund 1.3 - Boge Kompetens

Inga transportetiketter krävs. 14.4 Förpackningsgrupp. Ej relevant. 14.5 Miljöfaror.


Victory international usa llc
eksjo maskin

SÄKERHETSDATABLAD CONTACT LUBRICANT - Conrad

Ej bedömd enligt ADR. Transportkort. Inga transportetiketter krävs. 14.4 Förpackningsgrupp. Ha kunskap att tillämpa regelverk för ADR vid hantering och transport av farligt gods transporthandlingar (transportkort) som ska medföras av transportören. ADR/RID/ADN Klass. Klass 9: Övriga farliga ämnen och föremål.

GODSDEKLARATION Summa

23 jun 2012 Men i korthet krävs det alltid att föraren har en ADR-utbildning vid riktiga transporthandlingar (farligt gods fraktsedel och transportkort) skall  A ADR märkning: 2.2 Annan transportinformation: Undvik transport med fordon där lastutrymmet inte är åtskilt från förarhytten. Överlämna transportkort (skriftlig  med böter eller fängelse!

7.