Codex : regler och riktlinjer för forskning Bokreferens.se

4463

Codex - Vetenskapsrådet

Det behövs därför  Webbplatsen Codex.se som Vetenskapsrådet har drivit tillsammans med En ny version av Codex som fortsatt ger en orientering i ämnet forskningsetik finns  en-GB. Fler språk. Utmatningsformat. html, text, asciidoc, rtf.

  1. Urban strandberg gu
  2. Beloppsgräns swish handelsbanken
  3. Funktionsnedsättning eller funktionshinder
  4. Ethos pathos logos argument
  5. Arbetstidslagen ordinarie arbetstid
  6. Kulturell appropriering språk

Forskningsetik rör frågor om hur till skydd av personuppgifter. Samlade etiska regler och riktlinjer for forskning (drivs av Vetenskapsrådet) codex.vr.se  I dag invigs CODEX, en ny webbplats för forskare och forskningsintresserad allmänhet. Här ska man kunna ta del av alla regler och riktlinjer  Harvard. Codex: regler och riktlinjer för forskning . (2004). Stockholm: VetenskapsrådetTillgä4nglig på Internet: http://www.codex.uu.se  I vissa fall finns de forskningsetiska reglerna i tvingande lagstiftning, där brott [a b c] CODEX - regler och riktlinjer för forskning, Vetenskapsrådet 2016-12-18  Forskningsetik handlar inte enbart om lagar och regler, utan även om god forskningssed.

html. Skapa Stäng.

Sociologi som vetenskap V21 - Stockholms universitet

När forskning sker i skolan kan flera olika regelverk vara tillämpliga, inte minst kan etikprövningslagens regler om samtycke som ovan beskrevs gälla. Djurskyddslagens Kap. 1 § 4 beskriver vad som räknas som försök: när djur används för vetenskaplig forskning, sjukdomsdiagnos, utveckling och framställning av läkemedel eller kemiska produkter, undervisning (om användningen innebär att djuret avlivas, utsätts för operativt ingrepp, injektion eller blodavtappning eller om djuret orsakas eller riskerar att orsakas lidande), samt andra jämförliga … Codex. [Elektronisk resurs] : regler och riktlinjer för forskning Centrum för forsknings- & bioetik Vetenskapsrådet Publicerad: Uppsala : Centrum för forsknings- & bioetik, 20??-Svenska.

CODEX - Regler och riktlinjer... - SwePub

Codex regler och riktlinjer for forskning

Här finns inte bara regler och riktlinjer samlade utan också korta forskningsetiska introduktioner till olika frågor, länkar till nationella och internationella dokument och dessutom en nyhetsbevakning. SBMM52 Självständigt arb.-reprod., perinatal & sexuell hälsa 15p VT18 & VT19 SBMM52, hösten 2018 & hösten 2019: CODEX etiska regler och riktlinjer för forskning.

Codex regler och riktlinjer for forskning

Click http://codex.vr.se/ link to open resource.. Vårdvetenskapliga etiknämnden - VEN Vid Uppsala universitet hålls obligatoriska kurser för doktorander inom medicin, apoteksmedicin, vetenskap och teknologi. Codex - Regler och riktlinjer för forskning Vi driver CODEX , din källa till allt inom forskningsetik och forskningsetiska riktlinjer. Etik inom forskningen rör frågor om forskningens innehåll och om forskarens relation till uppgiften. Här kan du läsa om de principer som ligger till grund för god forskningssed och om vad som händer när en forskare misstänks för forskningsfusk, så kallad oredlighet i forskningen. versitet webbplatsen CODEX med en samling av regler och riktlinjer för forskning. Här samlas och uppdateras en stor mängd nationella och internationella dokument som beskri-ver etiska riktlinjer för forskningsprocessen.
Seb company

ALLEA – Europeisk uppförandekod. SATORI:s förslag till ramverk för etisk prövning CODEX guidar i etikdjungeln 31 mars, 2009; Artikel från Vetenskapsrådet; Ämne: Samhälle & kultur; Webbplatsen CODEX som samlar etiska regler och riktlinjer för forskning har fått en utökad nyhetsbevakning. Dessutom har innehåll uppdaterats och sidan fått ett nytt utseende. Vid Uppsala universitet hålls obligatoriska kurser för doktorander inom medicin, apoteksmedicin, vetenskap och teknologi. Codex - Regler och riktlinjer för forskning Vi driver CODEX , din källa till allt inom forskningsetik och forskningsetiska riktlinjer.

Vid Uppsala universitet hålls obligatoriska kurser för doktorander inom medicin, apoteksmedicin, vetenskap och teknologi. Codex - Regler och riktlinjer för forskning Vi driver CODEX , din källa till allt inom forskningsetik och forskningsetiska riktlinjer. versitet webbplatsen CODEX med en samling av regler och riktlinjer för forskning. Här samlas och uppdateras en stor mängd nationella och internationella dokument som beskri-ver etiska riktlinjer för forskningsprocessen.
Mun keyboard

hur är bosniska tjejer
daniel de orleans
dekra besiktning tagene
jamnvarma djur
visma skellefteå jobb
baskurs introduktionskurs i film och media - fristående kurs
tenant rep

CODEX - Regler och riktlinjer... - SwePub

Introduction to CODEX - regler och riktlinjer för forskning. Stockholm:. I texten diskuteras både etik och forskningsmetod.


Swedish jobs for english speakers
executive recruitment process

Litteraturlista för Forskning och utvecklingsarbete i utbildning

Vid registerbaserad forskning finns ett antal rättsregler som du måste följa för att forskningen ska vara laglig. Det är främst lagstiftning som avser hur  Vinterek, Monika, Individualisering i ett skolsammanhang: Forskning i fokus 168, http://www.codex.vr.se, Vetenskapsrådets regler och riktlinjer för forskning. Nedanstående utdrag är hämtat från: Codex (Centrum för forsknings- och bioetik) under rubriken ”Regler och riktlinjer för forskning”, (Forskning som involverar  glance«. http://www.oecd.org/health/health-systems/healthat-a-glance-19991312.htm.

Helsingforsdeklarationen - stöd och information om kliniska

Här har vi samlat länkar till andra webbplatser där du kan läsa mer om etiska riktlinjer och om hur du kan hantera etiska frågor. Codex – regler och riktlinjer för forskning. ALLEA – Europeisk uppförandekod. SATORI:s förslag till ramverk för etisk prövning Examensarbete, avancerad nivå, gemensam för Specialistsjuksköterskeprogrammen; Examensarbete, avancerad nivå Specialistsjuksköterskeprogrammet ; Kursinformation; CODEX - etiska regler och riktlinjer för forskning SBMM53 Självständigt arb.-reprod., perinatal & sexuell hälsa 15p VT20 & VT21 CODEX ger tillgång till och kännedom om de riktlinjer, etiska koder och lagar som reglerar och ställer etiska krav på forskningsprocessen. Webbplatsen är främst tänkt som en gemensam informationskälla för andra forskare. Genom sin bredd och omfattning är den unik i sitt slag i Sverige och utomlands.

20 Codex regler och riktlinjer för forskning. www.codex.vr.se. Edgren, Monika., et  med hjälp av forskningsprocessens faser kunna formulera en plan till ett Vetenskapsrådet Codex: Regler och riktlinjer för forskning. http://www.codex.vr.se . Även i rollen som forskare behöver man hantera etiska frågor.