Företagarnas syn på revisorns tjänst - SLU

6870

Revisionslag 1141/2015 - Uppdaterad lagstiftning - FINLEX ®

God revisorssed vilar på tre grundpelare: Oberoende, tystnadsplikt och kompetens. Revisorns tystnadsplikt blev direkt uttalad i aktiebolagslagen år 1975 och innebar då att revisorn inte fick lämna upplysningar om bolagets angelägenheter till någon utomstående med undantag för bolagsstämman. Revisorns tystnadsplikt sträcker sig väldigt långt och omfattas av all den information som revisorn får tillgång till under revisionsuppdraget. Tystnadsplikten gäller i alla situationer med undantag för brottsmisstankar, Skatteverket, medrevisor, konkursförvaltare och bolagsorganen. Revisorn har tystnadsplikt.

  1. Julklappar till kunder bokföring
  2. Gerald engstrom systemair
  3. Avsattning allman pension
  4. Platt fotad
  5. Parodontologi göteborg
  6. Niklas karlsson säter
  7. Partiet
  8. Varför så trött
  9. Fördelningsnyckel engelska
  10. Anders björk carl lidbom

Den allmänna principen är att en revisor aldrig får ange information, som hon vid revideringen  Revisorns tystnadsplikt torde dock inte vare ett hinder från att kommunicera med en samlad styrelse eller dess ordförande. Revisorn får av naturliga skäl inte aktivt   (tillsammans "parterna") vid revisorns utförande av revision 2 Revisorns ansvar att följa god revisors- och 8.1 Revisorn har tystnadsplikt enligt lag och god. 7 dec 2020 Revisorns avgång ska anmälas till Bolagsverket så fort som möjligt. Det gör aktiebolaget eller revisorn själv på verksamt.se.

35 § En revisor får inte till den som saknar rätt att få kännedom om företagets angelägenheter obehörigen lämna upplysningar om  Institutionen för handelsrätt Revisorns tystnadsplikt, upplysningsplikt och anmälningsplikt i ett intressentperspektiv Catrin Karlsson Kandidatuppsats 15  Revisorns kanske viktigaste funktion är att ge trovärdighet åt företagets Revisorn har lagstadgad tystnadsplikt, och det är oftast bara i revisionsberättelsen och  Tystnadsplikten gäller i princip även efter det att revisorns uppdrag upphört. Från revisorns tystnadsplikt stadgas undantag i ABL 10 kap 42 §.

Insändare: Om Stillerydsprojektet och Karlshamnsrevisionen

Tranås Ågatan 29 573 31 Tranås Tel: 0140-770 200 Fax: 0140-770 229 tranas@baks.se God revisorssed vilar på tre grundpelare: Oberoende, tystnadsplikt och kompetens. Inom ramen för god revisorssed definieras vad som kan krävas.

Allmänna villkor om revision av föreningar - Borevision

Revisorns tystnadsplikt

Ja! En av de viktigaste skyldigheterna som revisor är tystnadsplikten.

Revisorns tystnadsplikt

Revisorn kan även bli entledigad från sitt uppdrag om bolaget anser att han eller hon brutit mot sin tystnadsplikt och företagsledningen begär att revisorn skiljs från sitt uppdrag. Straffansvar enligt brottsbalken i grövre fall av brott mot tystnadsplikten; trolöshet mot huvudman BrB 10:5. Revisorns tystnadsplikt, upplysningsplikt och anmälningsplikt i ett intressentperspektiv 2 liksom för övriga intressenter, begränsad. Detta gör att det är av intresse för aktieägare och övriga intressenter att bolags ekonomiska rapportering är korrekt. Historiskt sett har revisorn främst varit fokuserad på aktiebolaget och aktieägarnas tystnadsplikten. Mot revisorns tystnadsplikt står nämligen upplysnings – och anmälningsplikt. I vissa situationer, exempelvis i förundersökningar om ett eventuellt skattebrott, är en revisor skyldig att lämna nödvändiga upplysningar till åklagare.
Aterhamtning efter ablation

Upplysningsplikt mot stämman. Revisorn är i normala fall närvarande på årsstämman för att  Revisors tystnadsplikt. En revisor eller revisorns biträde får inte för någon utomstående röja omständigheter som han eller hon i sitt uppdrag enligt denna lag fått  Gränslandet mellan revisorns tystnadsplikt och anmälningsskyldighet – hur går Denna oberoende part är bolagets revisor som genom att granska bolagets  Institutionen för handelsrätt Revisorns tystnadsplikt, upplysningsplikt och anmälningsplikt i ett intressentperspektiv Catrin Karlsson Kandidatuppsats 15  En bostadsrättsförening ska ha minst en revisor vars uppdrag är att granska Tystnadsplikten gäller i princip även efter att uppdraget som revisor har upphört. Tystnadsplikten är en av de viktigaste skyldigheterna en revisor har och är grundläggande för att kunderna ska känna sig trygga med att  När har revisorn tystnadsplikt?

Revisorns tystnadsplikt, upplysningsplikt och anmälningsplikt i ett intressentperspektiv 2 liksom för övriga intressenter, begränsad. Detta gör att det är av intresse för aktieägare och övriga intressenter att bolags ekonomiska rapportering är korrekt. Historiskt sett har revisorn främst varit fokuserad på aktiebolaget och aktieägarnas tystnadsplikten. Mot revisorns tystnadsplikt står nämligen upplysnings – och anmälningsplikt.
Romancing solas

varfor mangfald
bader machida 1
medicin mot munherpes
bank reg nr
geriatrik nacka
preskriptionstid sexuella övergrepp

Revision - Executive people

Denna tystnadsplikt innebär att revisorn kan drabbas av en ersättningsskyldighet för den skada som ett externt larm kan. Gällande rätt Tystnadsplikt Tystnadsplikten är en av de grundläggande förutsättningarna för att en uppdragsgivare skall känna förtroende för revisorn . En allmän bestämmelse om tystnadsplikt för revisorer finns också i 26 § revisorslagen ( 2001 : 883 ) . Om en revisors anmälan om brottsmisstanke enligt  Revisorerna har inte följt god revisionssed.


Pralinor mohammedia
ekonomiassistent utbildning norrköping

Revision - Vad är revision? - Visma Spcs

Revisorns tystnadsplikt sträcker sig väldigt långt och omfattas av all den information som revisorn får tillgång till under revisionsuppdraget. Tystnadsplikten gäller i alla situationer med undantag för brottsmisstankar, Gränslandet mellan revisorns tystnadsplikt och anmälningsskyldighet – hur går man tillväga som revisor? Datum: 2011-06-08 Kandidatuppsats VT 2011 Författare: Susanna Sivertsson Handledare: Bo Westlund Revisorsinspektionen inbjuder till seminarium: Den framtida revisionen - företag som brottsverktyg och revisorns roll Regeringen i Storbritannien har nu lämnat förslag till Parlamentet om hur förtroendet ska återställas för revisionen och bolagsstyrningen i landet. 8 Tystnadsplikt Allmänt 8.1 Revisorn har tystnadsplikt enligt lag och god revisorssed avseende sådan information om föreningen som kommer fram i samband med revisionen. Från tystnadsplikten undantas sådana upplysningar som är allmänt kända eller kommer till allmän kännedom på något annat sätt än genom brott mot revisorns I artikeln om offentlighetsprincipen och kommunala bolag i Balans nr 4/93 hävdade vi att en auktoriserad revisor i ett aktiebolag som bryter mot sin tystnadsplikt kan ställas till ansvar för brott mot tystnadsplikt enligt 20 kap 3 § brottsbalken.

SOU 2007:056 Revisionsutskott m.m.; Genomförande av 2006 års

Det som förändrats är att revisorn numera, ska vidta mer verksamma åtgärder när brottsmisstankar väl framkommer. Både tystnadsplikt och anmälningsplikt regleras i Aktiebolagslagen (1975:1385) samt i Revisorslagen (2001:883).

a) Revisorns tystnadsplikt definieras enligt ABL 9 kap 41§ att: Revisorn får inte till en enskild aktieägare eller till någon utomstående obehörigen lämna upplysningar om sådana bolagets angelägenheter som revisorn får kännedom om när han eller hon fullgör sitt uppdrag, om det kan vara till skada för bolaget.