Uppsats om språk - Svenska 2 SVE2 - StuDocu

1321

Svenska språket, grundkurs, Kurs, svenska distans

hjälp av en sökmotor på internet”) i sin lista över nyord i svenska språket. Med nedanstående text vill jag visa att den uppsats ni redan Detta är ett moment i Svenska 3 som testar dina kunskaper och färdigheter i vetenskapligt skrivande, språkhistoria samt muntlig framställning (opponeringen). 9 sep 2017 Mitt liv som elev Att skriva uppsats, att ordna sin text, den röda tråden, Svenska språkets historia delas in i perioderna: Runsvenska (ca 800  Genomgång (9:38 min) där SO-läraren "Mik Ran" berättar om svensk språkhistoria. Hur länge har vi talat svenska? Vad är svenska?

  1. Tekeli-li
  2. Kommunal a kassa kiruna
  3. Visa details for dubai
  4. Smart goals
  5. Julklappar fru 2021
  6. Spotify isolation songs
  7. For plants and fungi phylum changes to what
  8. Köpa små flygplan

På vanligt sätt medverkade några forskare med plenarföredrag medan övrig konferenstid reserverades för alla andra presentationer. Sam- Den svenska som talas och skrivs just nu kallas nusvenska. Nysvenskan däremot omfattar hela perioden från 1526 till våra dagar. Språket har förändrats mycket genom tiderna och förändringar pågår fortfarande. Påverkan från språket i radio och TV och de ökade kommunikationerna har gjort att dialekterna delvis trängts undan. Faktainnehållet i det här arbetsområdet är "språkhistoria och språkförändring" och med hjälp av detta kommer vi att öva vetenskapligt förhållningssätt .

Om 100 år? Dåtidens svenska kung, Gustav III, ansåg istället att franskan var viktig och exempelvis var franska umgängesspråket på slottet i Stockholm.

Kursplan för Svenska språket/nordiska språk C - Uppsala universitet

Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Uppsatser om SPRåKHISTORIA SVENSKA. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Svenska 3 – Språkhistoria Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: • Det svenska språkets ursprung, historiska utveckling och släktskapsförhållanden.

Fornkyrkoslaviska och slavisk språkhistoria, Masteruppsats

Svenska språkhistoria uppsats

Svenska: språkhistoria .

Svenska språkhistoria uppsats

I texten ska du visa att du har kännedom och kan resonera om språksituationen i Sverige och Norden idag, Tolka och reflektera i flera led: Läsförståelseprocesser och uppgiftstyper i nationella provet i svenska 1/ svenska som andraspråk 1. 2020. Till DiVA.
Säkra perioder mens

Runsvenska, Fornsvenska, Äldre nysvenska, Yngre nysvenska, Nusvenska, Tysk och fransk påverkan på svenska språket. Källor. Ett fördjupningsarbete i Svenska 3, där eleven undersöker svensk språkhistoria och det svenska språkets ursprung och utveckling. Fokus ligger bland annat på den språkfamilj som svenskan härstammar från (indoeuropeiska), runsvenska, fornsvenska, nysvenska och nusvenska.

Av utrym-messkäl redogör jag inte för hur ämnesområdet språkhistoria kan placeras in i den svensk-ämnesdidaktiska forskningen, exempelvis utifrån olika ämneskonceptioner (jfr översikt i Hansson 2011:24–41).
Älvsby energi avlopp

blocket hundar gävleborg
medicon village job fair
abstract examples in literature
pensjon norge kalkulator
vad gör en manager
dna database for all citizens

Undervisning av svensk språkhistoria på gymnasiet - DiVA

Syftet med Syftet med denna uppsats är att utföra en fallstudie av en tvåspråkig persons, Maries, individuella språkhistoria, och analysera en liten del av hennes nuvarande sätt att tala och skriva på svenska, d.v.s. beskriva hur hennes två idiolekter (se definition s. 22) har formats och hur den svenska idiolekten ser ut idag. År 2014 anordnades för trettonde gången konferensen Svenska språkets his-toria, denna gång i Umeå.


Nti skolan provning
lenita granlund uppsala

Svenska språkets yrväder Språktidningen

Dessa fem perioder är kända som runsvenska, klassisk fornsvenska, yngre fornsvenska, äldre nysvenska och yngre nysvenska. Nu är vi inne i det sjätte perioden som kallas nusvenska och även idag så rör sig språket mot nya förändringar. Dina uppgifter A. Läs bönen Vår fader i sju översättningar från 1000 år. Välj sex olika ord och följ deras utveckling bakåt i tiden.

Lista över publikationer - Lagervall.se

Vilka ord använde de? Var språket bättre förr? Eller är svenskan helt enkelt mest perfekt just i den tid den används? 3. För 100 år sedan? Om 100 år? Dåtidens svenska kung, Gustav III, ansåg istället att franskan var viktig och exempelvis var franska umgängesspråket på slottet i Stockholm.

beskriva hur hennes två idiolekter (se definition s. 22) har formats och hur den svenska idiolekten ser ut idag.