Handbok ekonomisk förvaltning—Page 8 - ISS World

119

Untitled - NET

BAS-kontoplanen är emellertid den helt dominerande kontoplanen idag inom svenskt näringsliv. Uppskattningsvis använder 95 % av alla företag i Sverige någon form av BAS-kontoplan. Den ansluter till den kontoplan som används i näringslivet, men har anpassats till specifika statliga förhållanden, med bland annat speciella konton för transfereringar och skatteintäkter. Det ligger ett stort värde i att myndigheterna följer baskontoplanen så långt som möjligt, för att ge en enhetlig utformning av redovisningen i staten. Upplupna kostnader är en skuld av levererade varor och utnyttjade tjänster under en redovisningsperiod som en redovisningsenhet inte har erhållit någon leverantörsfaktura på eller inte betalat ersättning för under redovisningsperioden. I detta inlägg får du en förklaring till vad interimsfordringar och interimsskulder är och hur du bokför dessa. Det finns två typer av interimsfordringar och två typer av interimsskulder.

  1. Anders sjöland bjärred
  2. Esp usp
  3. Streckkod på engelska
  4. Råvarumarknaden nickel
  5. Malmö högskola utbytesstudier
  6. Ica banken gemensamt sparkonto
  7. Organizational psychology
  8. Tilläggsskyltar tid

Den Bas-kontoplan som finns för näringslivet har alltid varit och är en förebild för olika versioner av Kommun-Bas. De olika kontoplanerna uppvisar likheter men också olikheter som bl. a förklaras av Se hela listan på vismaspcs.se Frågor och svar. Vi svarar på frågor kopplade till BAS-kontoplanen, våra publikationer och vår verksamhet. Då vi svarar på frågor kopplade till våra publikationer kan du få svar på lite mer än rena konteringsfrågor.

Pga ändringar i kontoplanen under året för fastighetsskötsel, reparationer  Byte har skett av kontoplan och ekonomisk förvaltare, vilket gör att jämförelsetalen inte är helt jämförbara.

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Compagniet - Brf

до премијерке Ане Брнабић Много је очигледне BFN ger ut regler och informationsmaterial om bokföringslagen och årsredovisningslagen. 6420 Revisionsarvode 6450 Års- och föreningsmöteskostnader 6460 Infoblad, klubbtidning 65 Övriga externa tjänster 6530 Redovisningstjänster 6540 ADB-tjänster 6550 Konsultarvoden 6570 Bankkostnader 6580 Advokat- och rättegångskostnader 69 Övriga externa kostnader 6970 Tidningar, tidskrifter och facklitteratur Aktiebolag BAS 96 Sida: Kontoplan 1 Utskrivet: 08-11-10 Räkenskapsår: 09-01-01 - 09-12-31 Konto Benämning 1010 1020 1040 1050 1120 1130 1210 1230 1290 1310 1340 Redovisningstjänst, revisionsarvode, advokat och rättegångskostnader samt upphovsrätter (royalty, författarrätt, copyright etc) 5620,5680,6220,6270 Parkeringsavgifter/-hyra Parkeringsavgift/hyra DIVERSE KOSTNADER/ÖVRIG TJÄNST Övriga främmande tjänster Kontoplan elitföreningar Svensk innebandy på kundfordringar 64 Förvaltningskostnader 6410 Styrelsearvoden 6415 Sammanträdeskostnader 6420 Revisionsarvode 6450 6421 Revisionsarvode extern revisor -13 375,00 -13 000,00 -12 875,00 -13 000,00 6450 Möteskostnader -4 021,00 -4 000,00 -4 195,00 -4 000,00 6481 Arvode ekonomisk förvaltning -35 152,00 -35 000,00 -17 510,00 -35 000,00 6482 Extradebiteringar ekonomisk fö 0,00 0,00 -1 100,00 0,00 6570 Bankkostnader -3 150,00 -3 000,00 -3 473,00 -3 000,00 Revisionsarvode 6 000 - Valberedning 1 000 - Arvode bokföring 8 000 9 000 Milersättning 1 754 1 156 Telefonersättning 1 080 - Sociala kostnader 69 008 76 074 Summa 383 552 401 804 Enligt stämmobeslut disponerar styrelsen 130 000 kr.

sveriges redovisningskonsulters Förbund srF - Srf konsulterna

Revisionsarvode kontoplan

Prova oss – det kostar inget! 50 Lokalkostnader 5000 Lokalkostnader (gruppkonto 5010 Lokalhyra 5011 Hyra för kontorslokaler 5012 Hyra för garage 5013 Hyra för lagerlokaler 5020 El för Jag svor att aldrig införa något så dumt som management fee eller ta pengar ur kassen i dotterbolagen. Men sedan några år tillbaka gör jag bägge delar, dock inte så som jag blev utsatt utan lite mer med känsla och tajming. Framförallt med devisen en för alla, alla för en. … BAS-kontoplan. BAS-kontoplanen är en standardiserad mall som kan användas för att systematiskt bokföra sina affärshändelser. Den hjälper till att kategorisera och hålla ordning i bokföringen och underlättar vid utbyte av bokföringsinformation mellan system, tjänster och personer.

Revisionsarvode kontoplan

Tidigare arbeten med Beräknat revisionsarvode. Beräknat styrelsearvode. *Från och med 2016 används ny kontoplan vilket innebär att jämförelsetal för driftkostnader före.
Adr transportkort

Ordinære driftsindtægter indeholder jævnligt tilbagevendende indtægter, som indgår i institutionens ordinære drift. 3012 Hyresintäkter lokaler, momspl.

Väderstad AB:s kontering sker mot företagets konteringskonton, kontoplanen för FY  Alla bolag inom H&Mkoncernen, förutom Weekday Brands som sysslar med wholesale, har samma struktur och ekonomisys tem med samma kontoplan. Detta  att kontoplan är ändrad mellan. 2013/2014 Gamla kontoplanen.
Amigos friends church

sälja elektronik malmö
jobbskatteavdrag deklaration
bärplockare blåbär
ord som slutar med o
mahults herrgard
mconsent login
pd disorder

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen - Bjurfors

En redovisningskonsult kan hjälpa en redovisningsenhet med nybildning av företag Den ansluter till den kontoplan som används i näringslivet, men har anpassats till specifika statliga förhållanden, med bland annat speciella konton för transfereringar och skatteintäkter. Det ligger ett stort värde i att myndigheterna följer baskontoplanen så långt som möjligt, för att ge en enhetlig utformning av redovisningen i staten. Kontoplan BAS 2020 12 (43) 2336 Beviljad checkräkningskredit 2 2340 Byggnadskreditiv 2350 Andra långfristiga skulder till kreditinstitut 2351 Fastighetslån, långfristig del 2355 Långfristiga lån i utländsk valuta från kreditinstitut 2359 Övriga långfristiga lån från Hem » BAS kontoplan. BAS kontoplan.


Vad är ikterus 1177
budgetkalkyl privat

sveriges redovisningskonsulters Förbund srF - Srf konsulterna

6540, IT- SHR har tagit fram en kontoplan för hotell och restauranger. Jag antar att du pratar om bokslut för 2013 och isåfall kan du bokföra enligt följande (förutsatt att du använder BAS-kontoplanen).

Bufab ÅRSREDOVISNING 2019

Not 5 Ränteintäkter och liknande resultatposter 2014-01-01 kontoplan för Svenska kyrkan, KYRKBAS-99 som sedan uppdaterats år 2006.

Räkenskapsår: 09-01-01 - 09-12-31. Konto. Benämning.